Banner . . สมัครสมาชิกใหม่ . โปรโมชั่น . สมัครสมาชิกใหม่ . สมัครสมาชิกใหม่

หนังไทย ตื่นเต้นรุ้นละทึก”นรกตะรุเตา”

0 views
0%

หนังไทย ตื่นเต้นรุ้นละทึก”นรกตะรุเตา”

นักโทษการเมืองหลายคนถุกส่งตัวมาเกาะตะรุเตาดินแดนแห่งความตาย

อิสรถาพคือสิ่งทีนักโทษ ปราตถนา ปฏิบัติการแหกนรกตะรุเตาจึงเริ่มขึ้น

Date: January 7, 2020